Buradasınız

HAKKIMIZDA

Tarif: 

20 dernek ve 4 federasyondan oluşan İnsan Toplum ve Medeniyet Konfederasyonu adı altından kurulan kurum, kültür, eğitim, sağlık, çevre, sosyal, bilimsel ve iktisadi alanlarda ülkemize, İslam âlemine ve tüm insanlara faydalı olabilecek çalışma ve faaliyetlerde bulunur.

Misyonumuz: 

Dış dünyaya, bürokrasiye, işadamlarına, akademisyenlere, siyaset alanına yani kısaca halka ve tabana faydalı olacak her türlü ilmi ve kültürel faaliyetlerde bulunur. Memleketimiz için faydalı olacak, hayırlı proje teklif ve düşünceleri idarecilere ulaştırır.

Vizyonumuz: 

Medeniyetimizin temelini oluşturan milli, manevi ve kültürel değerlerin geliştirilmesi ve insanlarımız tarafından daha çok benimsenmesini sağlamak. Farklı kültür ve inanç sahipleriyle, huzur ve barış dolu bir dünya için katkıda bulunmak; insanın temel ihtiyaçlarından olan, inanç ve manevi dinamiklerini geliştiren ve güçlendiren her türlü faaliyet ve projeler yapmak.