Buradasınız

İNSAN TOPLUM VE MEDENİYET KONFEDERASYONU
Kuruluş Tarihi 25 Ekim 2017
Genel Başkanı Prof.Dr. Muzaffer GÜLYURT
Tel. No: 0212 520 00 88
Adresi Bahçelievler mah. Ali Rıza Kuzucan Sok. No:15/3 Bahçelievler -İSTANBUL
Üye Federasyonlar
 • Uluslararası Gençlik, Eğitim ve Kültür Dernekler Federasyonu
 • Eğitim Kültür Dernekler Federasyonu
 • Çocuk Aile ve Bağımlılıkla Mücadele Dernekleri Federasyonu
 • Gençlik Dernekleri Federasyonu
Çocuk Aile ve Bağımlılıkla Mücadele Dernekleri Federasyonu
Kuruluş Tarihi 25 Ekim 2017
Genel Başkanı Prof.Dr. Muzaffer GÜLYURT
Tel. No: 0212 523 7305
Adresi Defterdar mah. Fethi Çelebi cad. No:25/2 Edirnekapı Eyüp/İstanbul
Hakkında Federasyonun faaliyet alanı "Çocuk, Aile ve Bağımlılıkla Mücadele"dir. Federasyonun faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için inceleme ve araştırma yapar, Yurtiçinde ve yurtdışında bilgilendirme toplantısı, şura, çalıştay, kurs, seminer sempozyum, konferasn ve panel gibi organizasyonlar yapmal, üye dernekler tarafından yapılan organizasyonlara katılmak, üye dernekler arasındaki işbirliğinin artırılması için eğitim çalışmları, geziler ve kamplar düzenler.
Üye Dernekler
Uluslararası Gençlik, Eğitim ve Kültür Dernekler Federasyonu
Kuruluş Tarihi 3 Mart 2017
Genel Başkanı Osman BOSTAN
Tel. No: 0212 883 15 07
Adresi Fatih mh. Veysel Karani cd. Ata sk. No:5/9 B.Çekmece İstanbul
Hakkında Derneklerimizin amaçlarından olan insanımızın eğitim ve kültür seviyelerini artırıcı çalışmaları başta olmak üzere, uluslararası faaliyet yapmalarına yardımcı olmak, aile müessesesini ve medeniyet değerlerimizi bilimsel ve kültürel yönden geliştirerek sağlamlaştırılması, her yaş ve cinsiyetten insanımız ile korumaya muhtaç çocukları ve gençleri ile madde bağımlılarını ailelerine ve topluma kazandırılması, gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırıcı, karşılıksız yardım, dayanışma ruhlarını teşvik edici, bilgi, beceri, ve yeterlilik kazanmalarını sağlayıcı, gençler arasında dayanışmayı geliştirmeye, eğitim ve kültür seviyelerini artırcı çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak.
Üye Dernekler
Eğitim Kültür Dernekler Federasyonu
Kuruluş Tarihi 21 Nisan 2017
Genel Başkanı Şamil GÜLEN
Tel. No: -
Adresi Taşdelen mh. Turgut Özal cd. Bulvar sk. No:1/3-5 Çekmeköy/İstanbul
Hakkında Eğitim ve Kültürel faaliyetlerle, gençlerimizin ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışı gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleşmesine çalışmak, Her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında öğrenci ve gençlerin kendilerini geliştirebilmelerine, sorunlarının araştırılmasına, çözüm yolları bulmasına destek sağlamak, Her bir derneğin tek başına yapamayacağı hizmetleri federasyon eliyle gerçekleştirmektir.
Üye Dernekler
 • Dosteller Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
 • Hüma Hatun Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği
 • Gökkuşak İlim Eğitim ve Araştırma Derneği
 • İstanbul Çevre Eğitim ve Kültür Derneği
 • İstanbul Kartal Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği
Gençlik Dernekleri Federasyonu
Kuruluş Tarihi 4 Nisan 2017
Genel Başkanı Necmi DİLBİRLİĞİ
Tel. No: 0212 327 67 38
Adresi Abbasağa Mah. Orta oyuncu Sok. No:6 Beşiktaş/İstanbul
Hakkında Ülkemizde kurulmuş bulunan ve tüzüklerinde “Gençlik” le ilgili amaçlar başta olmak üzere, Aile, Bağımlılıkla Mücadele, Eğitim- Kültür, Medeniyet Değerlerimiz, Sosyal Yardım ve Dayanışma” amaçlı Dernekleri arasında, Derneklerimizin amaçlarından olan, Aile müessesini ve medeniyet değerlerimizi bilimsel ve kültürel yönden geliştirerek, sağlamlaştırılmasına, her yaş ve cinsiyetten insanımız ile korumaya muhtaç çocukları ve gençleri ile madde bağımlılarını ailelerine ve topluma kazandırılmasına, gençlerin toplumla bütünleşmelerini kolaylaştırmak, girişimcilik, karşılıksız yardım, dayanışma ruhlarını teşvik etmek, bilgi, beceri ve yeterlilik kazanmalarına gençler arasında dayanışmayı geliştirmeye, eğitim ve kültür seviyelerini artırıcı çalışmalar yapmalarına yardımcı olmak, Gençleri her türlü zararlı alışkanlık ve bağımlılıktan muhafaza çalışmaları yapmak ve yapanlara destek olmak, Gençlerimizin ülke ve dünya barışı ile çevre ve toplumsal kalkınma alanlarında daha etkin olmaları için yurtiçi ve yurtdışındaki gençler ve gençlik örgütleri arasında yakınlaşma, dayanışma ve işbirliğinin gerçekleştirilmesine çalışmak, Gençlerin, her kademedeki eğitim öğretim kurumlarında, kendilerini geliştirebilmelerine, sorunlarının araştırılmasına, çözüm yolları bulunmasına destek sağlamak amacıyla kurulmuştur.
Üye Dernekler
 • Şişli Gençlik Merkezi Derneği
 • İstanbul Gençlik Eğitim Ve Kültür Derneği
 • Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezi Derneği
 • Suffa İlim Kültür Derneği
 • Eğitime Destek Derneği